Vi är glada att åter igen kunna öppna teatern. Vi följer Folkhälsomyndighetens vid var tid gällande rekommendationer. I händelse av förändrade restriktioner kan det bli aktuellt att teatern behöver återköpa eller boka om biljetter. Detta sker då i den ordning som biljetterna är bokade genom personlig kontakt.