Svensk musikvår: Kwartludium

Piotr Nowicki, piano
Paweł Nowicki, percussion
Dagna Sadkowska, violin
Michał Górczyński, clarinet


Marsel Nichan (1981): The Order in the Chaos and the Chaos in the Order (2021)
Martyna Kosecka (1989): monolith|transparence (2022–2023) uruppförande
Henrik Denerin (1978): collide (2019–2021)
Marsel Nichan: Fractals (2022) Sverigepremiär

Den polska ensemblen Kwartludium har under de senaste tio åren haft ett samarbete med Konstnärsnämnden som har resulterat i åtskilliga specialskrivna verk av svenska tonsättare inom ramen för ett internationellt residensprogram. Samtliga fyra verk på programmet är skrivna särskilt för ensemblen.